Peamised väljakutsed


Liigne bürokraatia ja administratiivtöö

Ametnikud pidid liiga palju aega kulutama dokumendide ettevalmistamisele, vormistamisele ja mitmes süsteemis kinnitamisele.

Milline on õige versioon?

Mitmed süsteemid, paberkoopiad ja süsteemivälised dokumendid tekitasid segadust versioonide ühendamisel, võimaldasid näpukana vanade versioonide esitamist ja tekitasid õige otsimisel ajakulu.

Limiteeritud muudatuste ja ettepanekute ajalugu

Dokumentide liikumine süsteemide vahel ja eri versioonid ei pakkunud piisavalt selget ajalugu tehtud muudatustest ja kommentaaridest.

Aeglane õigusaktide menetlemine

Erinevad pudelikaelad õigusaktide menetlemise ja kinnitamise protsessis pidurdasid linna juhtimise kiirust.

Vajadus kasutajasõbraliku lahenduse järele

Mitmete keerukate süsteemide ja pikkade protseduurireeglite kasutamine muudab töö ebaefektiivseks.

Net group lahendus


Efektiivsuse kasv protsesside ümberkujundamise ja kasutajasõbraliku lahenduse läbi

Net Group keskendus kliendi peamisele ärieesmärgile ning aitas ümberkujundada mitmeid protsesse, et tõsta protsessi kiirust, lihtsust ja läbipaistvust ning kokkuvõttes saavutada võimalikult efektiivne lahendus.

Loodud väärtus


Vormilt sisule

Ametnikud saavad nüüd keskenduda olulisele ja tegeleda õigusakti sisulise poolega. Muu bürokraatia ja administratiivsed liigutused on jäetud automatiseeritud süsteemi kanda.

Üks keskne infosüsteem

Keskne infosüsteem garanteerib muudatuste ajakohasuse, tõstab protsessi läbipaistvust ja aitab kiirendada menetlus- ning avaldamiseprotsessi.

Avaliku sektori läbipaistvus

Turvaline ja keskne süsteem aitab tagada kogu õigusloome läbipaistvust nii ametnike seas kui selle kodanikele.

Kaugtöö ja kodukontorist hääletamine

Paindlik kaasaegne süsteem võimaldab demokraatliku linnajuhtimist jätkata ka ootamatutel aegadel nagu selleks oli COVID19 periood, mil füüsilised istungid olid välistatud.


Kliendid meist


Net Groupi loodud infosüsteem Teele on suurepärane tööriist õigusaktide tõhusaks, mugavaks ja läbipaistvaks menetlemiseks. Automatiseeritud protsessid ja selge keskne süsteem on aidanud tõsta kogu protsessi efektiivsust. Täna saavad ametnikud keskenduda sellele mis on oluline ning muu on jäänud arvuti hooleks. Net Group aitas meil mõelda protsessidele ja nende ümberkujundamisele, mitte ainult ehitada mugavat infosüsteemi.
Priit Lello Tallinn
Priit Lello
Tallinna linna õigusdirektor