PEAMISED VÄLJAKUTSED


ASI EI OLE PELGALT TEHNOLOOGIAS!

Haridus on pigem sotsiaalne kui individuaalne väärtus. Haridussüsteemi muudatustesse tuleb kaasata nii õpetajad, õpilased, lapsevanemad kui seadusloojad.

ÕPETAJAD VAJAVAD PAREMAID VAHENDEID

Õpetajad on sageli just administratiivsete ülesannetega ülekoormatud. Õpetajatel on vaja tööriistu, mis lihtsustaks aruandlust ja jätaks rohkem aega õpetamiseks.

ÕPILASED ON INDIVIIDID

Kõik me omandame uusi teadmisi ja oskusi erinevalt. On õpilasi, kes vajavad rohkem tuge, selgitamist ning individuaalset lähenemist. Õpetajatel ei ole paraku suurte klasside puhul piisavalt aega, et iga õpilasega individuaalselt tööd teha.

MIS SAAB TULEVIKUS?

Et teha tulevikuplaane, vajavad seadusloojad korrektseid ja ajakohaseid haridusvaldkonna andmeid.

NET GROUPI LAHENDUS


TEHNOLOOGIA + KONSULTATSIOON

Pakkusime Haridus- ja Teadusministeeriumile terviklikku teenust, mis sisaldas konsultatsioone, põhjalikku ärianalüüsi, tarkvaraarendust, kvaliteedikontrolli ja pikaajalise strateegia väljatöötamist.

LOODUD VÄÄRTUS


KERGEMAD KOOLIKOTID

Lapsed ei pea enam raskeid õpikuid ja muid õppematerjale koolikotiga kaasas kandma.

PAREM HARIDUS

Suurem ligipääs ja paremad võimalused õppida omas tempos.

SUURE PILDI VAADE

Parem ülevaade ja statistika seadusloojatele.

ROHKEM TAGASISIDET

Õpetajad saavad nüüd jälgida iga õpilase individuaalseid edusamme.


Kliendid meist


E-hariduse pioneerid

Koostöös Net Groupiga sai valmis e-hariduse süsteem, mida võib pidada selle valdkonna pioneeriks kogu maailmas.

Kristel Haiba-Rillo
Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi
E-teenuste juhataja asetäitja