PEAMISED VÄLJAKUTSED


AEGLASED PROTSESSID

Käsitsi tehtava töö rohkuse tõttu venisid kohtutes toimingud märkimisväärselt.

PIKK MENETLUSAEG

Juhtumite menetlusajad olid väga pikad ja osapooled rahulolematud.

DISPROPORTSIOON KOHTUASJADE MENETLEMISEL

Kohtunikele määratud töö hulk ei olnud kaugeltki optimaalne.

FÜÜSILISED RISKID

Arhiividesse paigutatud füüsilisel kujul dokumentide hävinemise risk.

NET GROUPI LAHENDUS


TÄIELIK DIGITAALNE TRANFORMATSIOON

Lõime elektroonilise infosüsteemi toetama kõiki peamisi kohtuprotsesse.

Infosüsteemi kasutajad saavad hallata kohtunike ajakavasid, registreerida erinevaid dokumente, eksportida kohtuotsuseid jpm.

LOODUD VÄÄRTUS


VÄIKSEMAD OOTEAJAD

Kohtu sisemised protsessid toimivad nüüd kolm korda kiiremini ja juhtumite menetlemine on lausa viis korda kiirem.

KASUTAJASÕBRALIK SÜSTEEM

Süsteemi kasutajad saavad oluliselt hõlpsamalt ja efektiivsemalt hallata kohtunike ajakava, registreerida dokumente, eksportida kohtuotsuseid jpm.

TULEVIKUVAADE

Süsteem võimaldab ka ees seisvat töömahtu jooksvalt hinnata ning see annab võimaluse viivitusi ja pudelikaelu varakult vältida ja tööaega juhtida.

ANDMETE JA DOKUMENTIDE TURVALISUS

Andmeid ja dokumente hoitakse elektroonselt ja turvaliselt.


Kliendid meist


Maailmaklassi koostöö

Net Group'i meeskond on profesionaalne ning arendatud terviksüsteem on klass omaette.

Mehis Sihvart
Mehis Sihvart
Registrite ja Infosüsteemide Keskuse Direktor