BUSINESS INTELLIGENCE

NET GROUP ON JO YLI 20 VUODEN AJAN AUTTANUT ASIAKKAITAAN PAREMMIN YMMÄRTÄMÄÄN JA TULKITSEMAAN LIIKETIETOJA, TARJOAMALLA RATKAISUJA JA TYÖKALUJA LIIKETOIMINNAN ANALYSOINTIIN. TEHOKKAAT LIIKETOIMINTATIETO- (BUSINESS INTELLIGENCE) JA KONEOPPIMISPOHJAISET RATKAISUT AUTTAVAT YRITYKSIÄ TEKEMÄÄN TÄRKEITÄ DATALÄHTÖISIÄ PÄÄTÖKSIÄ NOPEAMMIN JA TEHOKKAAMMIN.

KOKEMUKSEMME OSOITTAA, ETTÄ INVESTOINTI INNOVATIIVISIIN TEKNOLOGIOIHIN AUTTAA KEHITTÄMÄÄN LIIKETOIMINNAN JOKAPÄIVÄISTÄ HALLINTAA TOIMIVAMMAKSI JA KUSTANNUSTEHOKKAAMMAKSI. LISÄKSI TEHOKAS DATA-ANALYYSI TARJOAA YRITYKSEN JOHDOLLE LUOTETTAVAN POHJAN, JOKA AUTTAA TEKEMÄÄN KILPAILUKYKYISIÄ JA KAUPALLISESTI HYÖDYLLISIÄ PÄÄTÖKSIÄ.

AUTAMME KANNATTAVASTI HALLITSEMAAN
YRITYKSESI MYYNTITOIMINTAA

Prosessimme alkaa yrityksesi liiketoiminnan kartoittamisella. Tämän tuloksena saamme kokonaisvaltaisen datapohjaisen yleiskuvan liiketoimintasi tärkeimmistä tavoitteista ja toiminnoista. Analysoimme, mitkä ovat keskeiset mittarit, joiden avulla voitaisiin saavuttaa yrityksesi liiketoiminnan paras tuloksellisuus.

Yhteistyössä löydämme parhaat analysointikeinot (BIO / Business intelligence opportunities) ja autamme toteuttamaan projekteja, joista on todella hyötyä yrityksellesi. Net Groupin avulla saat aina ajantasaisen yleiskatsauksen yrityksesi liiketoiminnasta ja sen tuloksista. Autamme sinut pääsemään eroon turhasta käsityöstä ja säästämään työaikaa todella tärkeisiin tehtäviin.

Olemme esimerkiksi auttaneet energiakonsernia parantamaan myynnin ja taloushallinnon raportointia, muuttamalla sen reaaliaikaiseksi ja varustamalla olennaiset mittarit ennustetyökaluilla.

Meillä on yli 20 vuoden kokemus tietokantojen hallinnasta. Tarjoamme asiakkaillemme korkeatasoista asiantuntemusta ja osaamista tietovarastojen luomisesta, eri lähteiden yhdistämisestä ja tulkitsemisesta. Laadukkaan datan kerääminen ja sen pohjalta järkevien johtopäätösten tekeminen on yleensä työläin ja eniten resursseja vaativa vaihe liiketoiminta-analyysi- ja koneoppimisprojekteissa. Yleensä 80 prosenttia ajasta kuluukin tietojen puhdistukseen, järjestelyyn, jäsentämiseen ja järjestelmäkehitykseen.

Net Group auttaa kokoamaan yhteen tiedot eri lähteistä ja luomaan yhtenäisen helppokäyttöisen tietovaraston, josta kaikki päätöksentekijät voivat hankkia tuekseen tietoja vapaasti valitsemansa BI-sovelluksen avulla.

Integroidun tietovaraston avulla lyhensimme esimerkiksi Baltian maiden johtavan maahantuojan pitkiä myyntiprosesseja niin, että tuotteiden markkinoille saattamisen aika lyheni viikoista päiviin. Automatisoitujen prosessien ansiosta kirjausvirheet vähenivät, raportointi nopeutui ja myyntiedustajien välinen kilpailu kasvatti myyntiä merkittävästi.

Tärkeintä on löytää ratkaisu, joka sopii parhaiten juuri sinun organisaatiollesi. Emme tarjoa mitään valmisratkaisuja, joiden pitäisi ”sopia kaikille”, vaan keskitymme nimenomaan sinun yrityksesi haasteisiin. Perusteellisen kartoituksen tavoitteena on selvittää, mikä voisi olla todellinen katalysaattori yrityksesi kasvulle.

Autoimme esimerkiksi johtavaa televiestintäyritystä vähentämään asiakaskatoa ja lisäämään asiakkuuden eliniän arvoa. Analyyttisen markkinoinnin käyttöönoton jälkeen markkinointikampanjoiden kannattavuus parani nelinkertaisesti.

Emme tarjoa pelkkää teknologiaa, vaan toimivia kokonaisratkaisuja. Olemme yrityksesi yhteistyökumppaneita koko prosessin ajan, datalähtöisen strategian luomisesta aina ratkaisun käyttöönottoon. Koko prosessin kulku pohjautuu yrityksesi suorituskykymittaristoon ja tavoitteisiin. Emme rajoita panostamme projektin teknisiin valmiuksiin, vaan keskitymme yrityksesi tärkeimpiin haasteisiin. Tavoitteenamme on älykkään automatisoinnin avulla kasvattaa yrityksesi kilpailuetua markkinoilla ja parantaa liiketulosta.

Asiakkaiden ostohistorian pohjalta voi esimerkiksi ennustaa heidän tulevia ostoksiaan – tekemällä asiakkaillesi ajoissa tarjouksia heille sopivista tuotteista, voit kasvattaa myyntiä ja pitää asiakkaat yrityksessä. Olemme asiakasanalytiikan avulla auttaneet esimerkiksi menestyvää vähittäiskauppayritystä kasvattamaan asiakaskohtaista tilausmäärää.

Kartoitamme yrityksesi toimintojen ylläpitokustannukset ja eri tasoilla tehtyjen päätösten vaikutukset koko liiketoimintaan. Näin voidaan löytää prosessivaiheet, joissa esimerkiksi automatisoidusti tehdyt päätökset voivat muuttaa liiketoimintaprosesseja tehokkaammiksi, älykkäämmiksi ja nopeammiksi.

Autoimme esimerkiksi tukkumyyntiyritystä ennustamaan tulevaa myyntiä ja siten vähentämään ylimääräistä varastointia. Tällaisen optimoinnin seurauksena varaston kiertonopeus kasvoi kahdenkertaiseksi ja vapautuneet rahavarat voitiin kanavoida uusien palvelujen kehittämiseen.